Contacts


Žiūrėti Guest house "11 Žuvėdrų", Šventoji (Palanga), Lithuania didesniame žemėlapyje

Guest house in Sventoji "11 ŽUVĖDRŲ"

Address:
Žuvėdrų 11, Šventoji (Palanga), Lithuania

Cell phone no.:
+370 615 89295

E-mail:
info@11zuvedru.lt

Bank account:

  • LT164010042301393091 (Transferring Litas - LTL)
  • LT734010042301378485 (Tranferring Euro - EUR)
  • Bank: DNB bankas
  • Bank code: 40100
  • SWIFT code: AGBLLT2X